Egenkontroll - skadjur och flugor insektsdödare

Egenkontroll för Livsmedelföretagare

Alla som hanterar livsmedel yrkesmässigt eller släpper ut livsmedel på marknaden, ska ha egenkontroll. Egenkontroll innebär att företagaren systematiskt går igenom sin verksamhet och upprättar ett program med rutiner för exempelvis rengöring, personalhygien och livsmedelsförvaring - flugor inomhus. Genom att följa rutinerna ska företagaren se till att det produceras säkra livsmedel. På så sätt kan man minska risken för att kunderna blir sjuka av maten de äter. Egenkontrollen ska också se till att kunderna inte vilseleds exempelvis genom dålig märkning av livsmedelsprodukter. Skadedjur såsom flugor m. flera kan föra med sig olika smittor, derfor användes ljusfällor och flugfångare i nästen alla livsmedelföretag med respekt for livsmedels- och fodersäkerhet.

Flugor inom produktion. Flugfångare HACCP

Rätt säkret mot flygande insekter med ?

Till skadedjur räknas bland annat råttor, möss, fåglar, flugor och andra insekter.

Dessa kan föra med sig smittor till maten och ska därför inte finnas i utrymmen där mat hanteras. Skyddsbarriärer i form av täta och stängda dörrar och fönster är en förutsättning om verksamheten ska förbli skadedjursfri. Det ska även finnas rutiner för hur ni utför er skadedjurskontroll både när det gäller den förebyggande kontrollen som t.ex. insektdödare för insekter, och vad som ska göras om ni hittar skadedjur eller spår av skadedjur. De kontroller och åtgärder som genomförs ska dokumenteras.

Hitta rätt insektsfälla inom egenkontroll

Rätt val av UV-ljusfälla

Det finns en stor mängd ljusfällor och insektdödare att välja mellan. Bara hos Fly-Add hittar du ett 100-tal av flugfångare. Vi hjälper dig gärna i ditt val, denna sida är ett försök att hjälpa dig att välja vilken typ av ljusfälla som passar dig.

Som regel följer pris och kvalitet varandra. Billiga maskiner har ett enklare materialval vilket ger sämre resultat jämfört med en dyrare maskin med bättre materialval.

Det första valet du ställs inför är om du vill ha en limskivafälla eller en elfälla. En Limskovafälla är bra för dig som har livsmedelföretag.

Har du svårt att välja maskin? Vi hjälper dig gärna i ditt val - maila oss dina funderingar och frågor på mail...

 

 

Kundvagn
Din varukorg är tom
paymentlogo