Elektrisk Insektsdödare - Euro-Kill - 2 X 20W

SEK 783.79
SEK 1,792.63
Du sparar: SEK 1,008.84
exkl. leverans

Elektrisk Insektsdödare - Euro-Kill 2 X 20W !

Insektsdödare av hög kvalité till lågbudgetpris med Effekt: 40 W . Kan monteras på vägg, hängas i tak eller ställas på ett plant underlag. Bra som insektsdödare utomhus.

Model/varunr.: Euro-Kill
Vikt: 5
 
Model
Utförande
Typ
Täckyta
Certifikat
Mått
Effekt
Volt
Montage
Garanti
 
Euro-Kill - Elektrisk insektsdödare
Rostfritt stål - vit
Insektsdödare - Zapper
130 m2
CE – TUV
67 X 27 X 13 cm
2 X 20 W
230 V
 
1 År

Euro-Kill elektriska insektsdödare är den marknadsledande för användning i stora kommersiella verksamheter.

Införlivar höga krav tack vare sin goda kvalitet.

Insektsdödare som kan användas både inomhus och utomhus

Denna elektrisk insektsdödare erbjuder en modern estetik i kombination med funktioner för högt ställda krav, skapar en elegant insektsdödare lämpad för kommersiella miljöer så väl som privat Trots att vi håller ett lågt pris på denna så ska den inte förväxlas med andra lågbudget insektdödare på marknaden där effekten i gallret ofta är för svagt och där elektroniken går sönder om en större insekt fångas och transformatorn bränns ut. Detta är en mycket välkonstruerad insektsdödare med bra kvalité.

Ultraviolett ljus från kraftig 2 X 20W UV-lampor lockar in myggor, flugor, knott och andra flygande insekter i maskinen. När insekterna kommer i kontakt med det elektrifierade gallret inne i maskinen så dör de omedelbart av en kraftig elstöt. Fångsten samlas i en hygienisk fångstlåda i botten på insektsfällan, som är enkel att ta ut och tömma/rengöra vid behov.

 

insektsdödare 

 

Download Euro-Kill insektsdödare Datasheet 

 

 

Euro-Kill insektdödare
Läs noga igenom dessa anvisningar och spara dem på ett säkert ställe för framtida behov.
Som en del av Fly-Add®-märket för insektkontrollprodukter är Euro-Kill insektsdödare en effektiv och flexibel kommersiell flugdödare som använder mycket effektiva UV-lysrör. Finns i vitt stål, 40W och kan monteras på vägg, hängas i tak eller placeras på ett bord.
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL –
1 x Euro-Kill insektsdödare –
1 x elkabel (typ X) –
2 x skruvar och väggproppar och nyckelringar för upphängning –
1 x hängkedja –
2 x högeffektiva UV-lysrör (insatta)
VARNING – DENNA APPARAT MÅSTE JORDAS (KLASS 1)
INSEKTKONTROLLPRODUKTER
Euro-Kill flugdödare använder ultravioletta lysrör för att locka till sig flygande insekter och sedan döda dem med en elektrisk stöt på ett galler innan de samlas upp i en löstagbar uppsamlingsbricka.
VARNING Euro-Kill insektsdödare får inte användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vilka inte har tillräcklig erfarenhet och skolning, såvida de inte har fått instruktioner. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av en fackman med en elkabel som kan fås hos Fly-Add eller återförsäljare.
Euro-Kill insektsdödare får endast användas på områden som är dammfria och där inga möjliga explosiva ångor finns. Den lämpar sig enbart för bruk inomhus och får inte användas i lador, stall och på liknande ställen.
PLACERING
Euro-Kill bör helst fästas ca två meter ovanför marken, gärna på det mörkaste stället av det område som ska skyddas. Placera inte enheten nära fönster, takfönster eller andra ljuskällor, eller där den kan skymmas av möbler, dörrar eller andra hinder.
ANVÄNDNING AV Euro-Kill insektsdödare.
Euro-Kill elektrisk flugdödare ska helst vara igång 24 timmar om dagen för att garantera att det inte finns flygande insekter i utrymmena. Insekterna lockas mest till Euro-Kill insektsdödare på natten när det inte finns konkurrens från dagsljus eller andra ljuskällor.
GARANTI
Euro-Kill insektsdödare har en två års garanti och om den underhålls enligt rekommendationerna i dessa anvisningar ska den fortsätta fungera i flera år.* Garantin kan förfalla om icke godkända delar används. *Exklusive lysrör och startenheter. Gäller inte om enheten går sönder på grund av missbruk, felaktig användning eller om den används i en oriktig tillämpning.
INSTALLATION INSTALLATIONEN FÅR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL.
Euro-Kill insektsdödare ska monteras såsom visas i avsnittet om olika monteringsmöjligheter i detta dokument. Förvaras utom räckhåll för barn. Använd den löstagbara strömkabeln och stickkontakten för att koppla Euro-Kill elektrisk flugdödare till en strömkälla med lämpliga märkdata som är specificerade på märketiketten som finns på uppsamlingsbrickan.
RENGÖRING
RENGÖRING BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.
Det rekommenderas att enheten rengörs regelbundet varje månad. Vid rengöring bör enheten noggrant torkas av med en fuktig trasa och all ansamlad smuts bör avlägsnas. Se till att enheten är helt torr innan den kopplas på nytt till nätet.
MONTERING AV FASTSÄTTNINGSCENTER METOD 40 W Vägg 254 mm 378 mm Bord - - Hängande 320 mm 466 mm Euro-Kill insektsdödare Kommersiell elektrisk insektkontroll Utbyte av lysrör Utbyte av startenhet
AVLÄGSNANDE AV UPPSAMLINGSBRICKA
Uppsamlingsbrickan är kopplad till enhetens strömtillförsel via en gömd brytare. Genom att ta ut brickan bryts kontakten och strömmen till enheten kopplas bort. Detta gör det säkert att utföra service och rengöring av enheten.
OBS – KONTROLLERA DÅ UPPSAMLINGSBRICKAN SÄTTS TILLBAKA IN I EURO-KILL ATT DEN ÄR HELT INSKJUTEN OCH ATT STRÖMMEN ÄR ÅTERKOPPLAD TILL ENHETEN.
BYTE AV LYSRÖR BYTE AV LYSRÖR BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.
För att försäkra att Euro-Kill insektsdödare effektivt lockar flygande insekter ska UV-lysrören bytas ut årligen. Efter tolv månader har fosforbeläggningen som avger den rätta våglängden UV-ljus brunnit bort och UV-strålningen har avsevärt minskat.
För att byta ut UV-lysrören…
1. Genom att brickan avlägsnas kopplas strömmen till enheten bort.
2. Rotera lysröret 90° så att det lossnar från hållarna.
3. Dra ut lysröret ur ställningen.
4. Kassera de använda UV-lysrören i enlighet med lokala WEEE-bestämmelser.
BYTE AV STARTENHET BYTE AV STARTENHET BÖR ENDAST UTFÖRAS AV SERVICEPERSONAL EFTER ATT ENHETEN SÄKERT HAR KOPPLATS FRÅN NÄTET.
Startenheterna ger en extra gnista som tänder UV-lysrören. Startenheterna förslits och ska bytas ut samtidigt som UV-lysrören. För att utbyte av startenheterna…
1. Rotera startenheten moturs.
2. Dra lös startenheten från enheten

Bestämma själv design av Fly-Add ( dansk )

Ni bestämmer själv hur din Fly-Add ska vara Har du bestämt dig för att köpa Fly - Lägg till, och vill ha den pressen , det finns följande alternativ . ( Det är viktigt att du följer instruktionerna nedan noggrant , så att annars kommer att avvisas . )

Se Youtube här...

1 ) Beställning av ljusfällor genomföras och levereras

2 ) De måste skicka en bifogad bildfil på mail här... Bilden eller bilderna överförs individuellt i samma post . Bilden måste vara i hög upplösning med transparent bakgrund

3 ) Vi skickar inom 14 dagar efter mottagandet av filmen fäst plastskärmsom följde med Fly - Lägg som redan har levererats . Denna / dessa filmer kan tas på / av.

Alternativt ...

2a ) Har ni egna leverantörer av trycksaker , etc. Du kan beställa ytterligare ett antal plastskärmar. Detta är ofta önskvärt vid köpmän som lekte med vecko erbjudanden - eller olika typer av logo .

3a ) Ni kan då antingen välja att trycka direkt på plastskärmar eller välja att trycka på film med logotyp / text för att passa önskad.